mitä puheterapia on

PUHETERAPIA

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa sekä kohentaa elämänlaatua. Puheterapeutti on korkeakoulututkinnon suorittanut filosofian maisteri ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Valvira

Keskeisiä kuntoutettavia osa-alueita ovat 

- vuorovaikutus ja kommunikaatio

- puhe ja kieli

- lukeminen ja kirjoittaminen

- puhemotoriikka

- nieleminen ja syöminen

- äänen käyttö

- puhetta tukevien ja korvaavien keinojen (AAC) ohjaus ja käyttö 

Kuntoutukseen sisältyy lähiympäriston opastus ja tiivis yhteistyö vanhempien ja muiden lähi-ihmisten kanssa. Puheterapeutti vastaa ja raportoi terapian kulusta ja edistymisestä lapsen hoito- ja kuntoutusvastuussa olevalle taholle ja terapian maksavalle taholle.

VOIMASSA OLEVAT SOPIMUKSET

Toimin itsenäisenä ammatinharjoittajana Helsingin, Vantaan, Sipoon ja Porvoon alueilla. Olen yksityinen palveluntuottaja, jolla on voimassa olevat sopimukset Kelan ja HUS:n kanssa. Lisäksi puheterapiaan voi hakeutua myös vakuutusyhtiön korvaamana tai itsemaksavana. Toteutan terapiaa asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä kuten kotona, päiväkodissa, muussa hoitoyksikössä tai koulussa.

KELAN PUHETERAPIA

Tarjoan yksilöpuheterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kela toimii kuntoutuksen järjestäjänä ja rahoittajana sekä maksaa kuntoutujan etuudet. Puheterapian määrä ja toteuttamispaikka riippuvat Kelan tekemästä päätöksestä, jonka perustana on lähettävän tahon lääkärin tekemä kuntoutussuunnitelma. Vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa toteutan työni Kelan palvelukuvauksen mukaisesti. Kuvauksessa on määritelty puheterapian sisältö, rakenne ja laatuvaatimukset. Lue tarkemmin palvelukuvauksesta tästä.

TÄRKEITÄ LINKKEJÄ

  • Lapsi voi saada Kelan vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta: vammaistuki 


KANTA PALVELU

Teen potilasasiakirjamerkinnät sähköiseen potilastietojärjestelmään ja  merkinnät siirtyvät myös Kanta Potilastiedon arkisto-palveluun. Kanta mahdollistaa keskitetyn sähköisten potilastietojen arkistoinnin ja tietojen pitkäaikaisen säilyttämisen. Kansalainen näkee terveydenhuollossa kirjattuja tietoja Omakanta-palvelun kautta. Huoltajana voit myös katsoa Omakannasta alle 10-vuotiaan lapsen tietoja. Kirjaudu OmaKantaan sivustolla  www.kanta.fi