om mig

UTBILDNING

2010 Helsingfors Universitet. Filosofi Magister, talterapeut

2005 Brändö gymnasium

SPRÅKKUNSKAP

Svenska (modersmål), finska och engelska

Talterapi ger jag på svenska och finska. Handledning även på engelska.

VÄRDERINGAR

Min passion är att arbeta med barn som har svårigheter i växelverkan och kommunikation. Arbetserfarenhet har jag av klienter med autism, utvecklingsstörning, svårigheter att äta och svälja, barn med olika grader av språkstörning och verbalmotoriska svårigheter. Jag utbildar mig aktivt till att berika mina synsätt och metoder för att bättre ge stöd till mina klienter i kommunikations utvecklingen. Speciellt intresserad är jag av att utveckla mitt kunnande inom problematik med växelverkan och kommunikation. Barnet och dennes familj har en stor roll i habiliteringsprocessen och jag tar i hänsyn familjens unika situation. I mitt arbete använder jag aktivt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), bilder, kommunikationspärmar, GoTalk, WidgtiGo och stödtecken. 

ARBETSERFARENHET

2017-2019 har jag arbetat som habiliterande talterapeut för Äännekoulu.

Efter att jag utexaminerades arbetade jag ett tag hösten 2010 på Folkhälsans Resurscenter där jag handledde familjer som fått ett kommunikationshjälpmedel. Parallellt inledde jag mitt arbete som självständig yrkesutövare på det mångprofessionella familjeföretaget Terapeija var jag har verkat fram till 2018. 

Innan utexamineringen har jag arbetat som talterapeutvikarie på kommunala habiliteringsenheter. 


MEDIER

Radio Vegas familjekväll: Är ett överdrivet behov av tugga bara en ovana?

Instagram: talterapeutceciliasilfver


FORTBILDNING

2024

Äänteellisten taitojen vakiintumiseen liittyviä näkökulmia lapsen puheen kuntoutuksessa. Pt Annukka Kuutsa ja Tuula Savinainen-Makkonen. 1 päivä.

Jaetut hetket: Näin tuet pienten lasten sosiaalisen kommunikaation perustaitoja. Doc. Pt Soile Loukusa ja Doc. Pt Satu Saalasti. 2023, 1 päivä.

2023

Talking Mats - keskustelumatto koulutus. Järjestäjänä Tikoteekki. Laajuus 1op.

Traumatietoinen puheterapia, pt, psykoterapeutti, sosionomi Marjo Valtonen, 1 päivä

NLA trained clinician - Gestalt Language Processing, Echolalia and Natural Language Acquisition (NLA) 8,7ASHA

Puheterapeutti päivät, teemana puhemotoriikka. Luennoitsija Åsa Mogren, Tanja Pohjankoski ja Mushka Koivuniemi .

2022

Transitioning from PECS to SGDs, 6h

Mentalisaatio kuntoutustyössä. Puheterapeutti ja psykoterapeutti Marjo Valtonen. 1,5op

Käyttäytymisanalyysin soveltaminen kuntoutuksessa-, opetuksessa-, ja ohjauksessa. Pt Anna Mari Mäkelä. 1op

2021

Syömisen terapiasta. Kuntoutusyrittäjät, Pt Helena Törölä, 8h

Kuntoutuminen, taitojen siirtyminen arkeen: taustalla toiminnanohjaus! Heli Isomäki, neuropsykologian erikoispsykologi. 14h

Kommunikointia kaikille - AAC:n moninaisuus puheterapeutin työssä 6h

2020

Autisminkirjoon ja aistipoikkeavuuksiin liittyvät syömisvaikeudet webinaari, Pt Ulla Ström.

Mitä vikaa syömisessä? Kuntoutusyrittäjät, Pt Helena Törölä, 1pv.

Etäpuheterapiaa verkkokoulutus. Äännekoulu, Katja Koski. 4h.

2019

More Than Words - The Hanen Program, 4pv

Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin. Kipinäkeskus Oy, Pt Pauliina Viljanen, 2pv

2018

Picture Exchange Communication System (PECS) taso 2, 2pv

Promt Bridging, 3pv

Pro Touch -menetelmän perusteet, Äänneloikka Oy, 2 pv

Suun ja kasvojen alueen myofasciaalinen käsittely hoidot, 1pv

Puheen ymmärtämisen koulutus, pt ja väitöskirjatutkija Sirpa Tarvainen, 1pv

Tavoitteellinen kuntoutuminen ja ICF, 3op

Skolning om ätutveckling, Talterapeut Helena Törölä, 1pv

2017

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, pt Sanna Tarpila ja pt Hannele Tanskanen, 1pv

Introduction to Promt, Promts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets, perustaso 3pv

Myofunktionaalinen terapia koulutus, AOMT, 4pv

Integrated Treatment of Feeding, Speech and Mouth Function in Pediatrics, Diane Bahr, 3pv

The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention, Marsha Dunn Klein, 3pv

Apusanamenetelmäkoulutus, Pt Tuula Savinainen-Makkonen, 1pv

Muksuopin perusteet, 5op

Puhumattomasta lapsesta kielenkärkiäänteisiin koulutuskokonaisuus: puhumaton lapsi, vokaalit, M,V,P- äänteet, K-äänne, R,S,L,D,N- äänteet, 5pv, 2016-2017

2016

Oral Placement Therapy (OPT) -terapiamenetelmän tasot 1 ja 2, 2+2pv

2015

Syöttämisen hyvät käytännöt - koulutus, 1pv

2014

Prt-menetelmän perusteet ja keskeiset elementit (Pivotal Response Training), 1pv

Suun ja kasvojenalueen kinesioteippaus, vibra- ja termiset hoidot koulutus, 1pv

2013

Tavoitteellinen kuntoutus, ICF/GAS, 3op

iPad terapiakäytössä jatkokoulutus, 1pv

2012

Voimauttava vuorovaikutus, psykologian tohtori Dave Hewett, 1pv

iPad ja Mielekkään kielen resepti, puheterapeutti Marja Liikanen ja KVL Marina Green-Järvinen, 1pv

2011

Picture Exchange Communication System (PECS), perustaso, 2pv

"On jälleen musiikin aika!" koulutuspäivä, 1pv

2010

Utvecklingen av oralmotoriken och oralmotoriska problem hos barn. Talterapeut Helena Törölä, 1pv

Att missförstå eller bli missförstådd 17.11.2010. Specialpedagog Birgitta Andersson, 1pv

PRT-menetelmä koulutus, 1pv

2009

Grundkurs i Blisskommunkation. Talterapeut Annette Nylund och Spec. talterapeut Gitta Lönnqvist, 3pv

Språkstörning och flerspråkighet. Med. doktor, logoped Eva-Kristina Salameh från Lunds universitet